top of page

RMMV TGS (8x8)

2022-06 Rheinmetall RMMV TGSMIL (8x8) LHS Eurosatory Paris Stefan Marx_Tanks-Trucks-Armour

Rheinmetall RMMV
TGSMIL (8x8) LHS Eurosatory 2022

2022-06 France RMMV TGS 33.540 (6x6) Eurosatory Paris Stefan Marx_Panzer-LKW-gepanzerte Fa

Rheinmetall
TGS 33.540 (6x6)
Eurosatory 2022

2022-09-19 Rheinmetall (RMMV) Flugfeldtankwagen_Bundeswehr.jpg

2022-10-19 Rheinmetall / RMMV
TGS 8x4 Flugfeldtankwagen Esterer GmbH & Co. KG aus Helsa (Nordhessen)
via Rheinmetall

2023-06-17 Murnau MAN TGS (8x6) (Stefan Marx) Tanks-Trucks-Armoured Vehicles-Engineer Equi

2023-06-17 Murnau MAN TGS 35.439

2023-06-17 Murnau MAN TGS 35.439 (Stefan Marx) Tanks-Trucks-Armoured Vehicles-Engineer Equ

2023-06-17 Murnau MAN TGS (8x6)

bottom of page